Complex Coaching

Szeretnének az év munkahelyévé válni? Motivált és elégedett kollégákkal dolgozni? Felfedezni új lehetőségeket, irányokat?
Hogyan? Ismerkedjen meg a business és life coaching, vagyis a complex coaching módszerével...

 

Hogy miért foglalkozunk mindkét területtel?

 

Mert a coaching a maga komplexitásában tekint az emberre, hiszen alapvetően három pillére van az életünknek, a munka, a család és az önmagunkkal való kapcsolat. Ha ezek mindegyike rendben működik, csak akkor lehetünk igazán kiegyensúlyozottak, üzletileg sikeresek és elégedettek. Ehhez az szükséges, hogy mindhárom területre tudatosan, egyenlő hangsúllyal figyeljünk.

 

Mi is a  complex coaching?

 

A lényege abban áll, hogy adott személyre, az Ő erősségeire, képességeire, lehetőségeire, megoldásaira fókuszál. Elsőre nem feltétlenül érezzük ezek fontosságát, és jelentőségét. Pedig a pozitív lelkiállapot, szemlélet, a valódi önismeret az alapja annak, hogy Ön és munkatársai a lehető legtöbbet hozzák ki magukból. Kreatívan és proaktívan erősítve a céget, és hatékonyabbá téve a mindennapi tevékenységet. Azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek megléte és tudatos használata nem evidencia az emberek életében, munkájában. Ennek felszínre kerülésében általában jelentős szerepe van egy külső, objektív személynek, aki ebben az esetben a coach. A coach segítő ebben a folyamatban, kérdez, strukturálja a folyamatot és keretet ad a beszélgetésnek, de nem mond és tesz meg semmit az ügyfél helyett.

A coaching alapvetően cél- és eredményorientált. Adott probléma meghatározott és belátható időn belül megoldódik, amely megoldásokat azután Ön és munkatársai készségszinten tudnak alkalmazni más helyzetekben is. Segít a folyamatos változásokhoz való rugalmas és sikeres alkalmazkodásban.

 

Milyen esetekben tud segíteni a complex coaching?

 

Önbizalomhiány

Ön és/vagy a munkatársai nem feltétlenül tudják megfogalmazni erősségeiket, pozitív képességeiket? Ezáltal sokkal nehezebbé válnak a döntési helyzetek? Nem igazán tudnak felelősséget vállalni, hiszen ott a nyomasztó kétely, vajon jól csinálom/csináltam meg az adott feladatot?

 

Konfliktuskezelés

Gyakran alakul ki konfliktushelyzet a cég munkatársai, vagy éppen a cég vezetősége és a munkatársak között? Ezeket szinte mindig erővel, agresszióval próbálják megoldani? Nagyon sok esetben a konfliktus forrását már nem is tudják megfogalmazni, de megy a harc folyamatosan? Ennek hatására rossz a hangulat, nem működik a csapategység?

 

Delegálás

Ön és/vagy munkatársai nem tudnak delegálni? Sok esetben úgy érzik, hogy csak az lesz rendben, amit maguk csinálnak meg? Ezáltal csökken a hatékonyság, csúsznak a folyamatok? Nagyobb felelősség, és így nagyobb stressz hárul adott terület gazdájára?

 

Időgazdálkodás

Semmire nem jut ideje? Folyamatosan elaprózza magát? Semmi nem készül el határidőre?

 

Kommunikációs készség fejlesztése

Nehézséget okoz Önnek és/vagy munkatársainak egy-egy tárgyalás, előadás, prezentáció megtartása? Szeretnének szebben, hatékonyabban, magabiztosabban beszélni?

 

Szervezetfejlesztés, szervezet átalakítás - team coaching

Szeretné hatékonyabbá, átláthatóbbá tenni a munkafolyamatokat? Szeretné, ha hatékonyabb lenne a csapatmunka? Szükségét érzi, hogy személycseréket hajtson végre, de nem tudja, hogyan is lenne működőképes?

 

Motiváció, motiválás

Tudja, hogy mi motiválja Önt? Vagy, hogy a munkatársait mi inspirálja? Szeretne ezáltal sikeresebbé és hatékonyabbá válni? És szeretné magát körülvenni hasonló emberekkel? Fontosnak érzi, hogy ne csak “muszáj” munkavégzés legyen, hanem lelkes és örömteli?

 

Kiégés, “burnout” érzés

Megfogalmazódott már Önben, hogy nincs a helyén? Érez egy általános tehetetlenséget, elakadást? Nem igazán tudja, hogy mi ennek a forrása? Szeretne változni, változtatni, de nem tudja, merre is induljon el?

 

Kinevezéssel kapcsolatos dilemmák, felelősségvállalás

Előléptették, kiemelték egy csapatból, és az ezzel járó felelősség, magasabb elvárások kezdeti nehézséget jelentenek Önnek? Vagy Ön léptetné elő egy munkatársát, és megfelelően fel akarja készíteni erre? Ön már régóta vezető, és nem kezeli jól ennek felelősségét?

 

Munka és magánélet összehangolása

Biztosítják ezt Önnek? Megadja ezt Önmagának? Megadja ezt a munkatársainak? Tudja, hogy ez az egyensúly mekkora súllyal bír az életünkben?

 

Tudja meg Ön is, hogy mi minden rejtőzik a munkatársaiban. Tudja meg, hogy milyen igazán motivált, lelkes és együttműködő emberekkel dolgozni, alkotni. Hiszen minden jó vezető mögött egy remek csapat áll!

 

Keressen bizalommal!